Wedstrijdreglement

Wedstrijdreglement  –  Hyundai : Maak kans op een duotrip naa de finale van de Wereldbeker in Rusland. 
 
I. Deelname 
 
De wedstrijd “Maak kans op een duotrip naar de wereldbekerfinale in Rusland” (hierna “de Wedstrijd” genoemd) wordt georganiseerd door Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich  - BE 0404.273.333 (hierna KMC genoemd). Aan de Wedstrijd mag elke meerderjarige deelnemen die zijn woonplaats in België of Luxemburg heeft, behalve de personeelsleden en freelance medewerkers van KMC en hun familieleden die op het hetzelfde adres wonen en de hiermee verbonden bedrijven en hun reclamebureaus. Deelnemers zijn verantwoordelijk voor alle belastingsverplichtingen die ontstaan met betrekking tot hun deelname aan deze wedstrijd en de ontvangst van prijzen in het kader van deze wedstrijd 
Door hun deelname aan de wedstrijd verbinden de deelnemers zich tot onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Het aanvaarden van dit reglement omvat ook de beslissingen die de organisatoren eventueel later door overmacht moeten nemen om het goede verloop van deze actie te waarborgen. De organisator behoudt zich het recht voor de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken, indien de omstandigheden dit vereisen. Hij kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. Deze actie staat onder toezicht van KMC en gerechtsdeurwaarder meester Eric De Belder die de supervisie heeft over de gehele actie. Hun beslissingen zijn definitief en onherroepelijk.  
 
De wedstrijd is zonder aankoopverplichting en start op zaterdag 17 maart 2018 en eindigt op zaterdag 31 maart om 23u59.  
Er kan enkel via internet aan de wedstrijd worden deelgenomen op www.hyundai.be/wedstrijd www.hyundai.be/concours en www.hyundai.lu/concours . Er is slechts één deelname per deelnemer toegestaan voor de hele duur van de actie. Alle deelnames van iemand die meerdere keren deelneemt, zullen als ongeldig worden beschouwd. Alleen deelnames met een geldige unieke code en waarbij de vereiste informatievelden zijn ingevuld, worden als geldig beschouwd. Alle deelnames die onvolledig of onjuist zijn ingevuld, worden als ongeldig beschouwd. Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend. 
 
Winnaars die onderworpen zijn aan een stadionverbod of beperkingen voor het betreden van stadions of het deelnemen aan openbare evenementen in het algemeen die van kracht zijn tussen 1 juni & 1 augustus 2018, verspelen hun prijzenpakket dat aan een plaatsvervangende winnaar zal worden toegekend. Door de winnaar gekozen reisgenoten mogen niet onderworpen zijn aan een stadionverbod of beperkingen voor het betreden van stadions of het deelnemen aan openbare evenementen in het algemeen die van kracht zijn tussen 1 juni en 1 augustus 2018. 
 
 
II. Prijsdetails Exhaustive opsomming van wat de Prijs omvat 
 
1st prijs/hoofdprijs : 
Een reis voor de winnaar en een persoon naar keuze (die samen reizen) naar Rusland om de FIFA World Cup™ Finale bij te wonen die op 15 juli 2018 in Moskou wordt gespeeld. 
2 Categorie 2 tickets voor de finale 
Internationale vluchten in economy van Brussel naar Moskou in Rusland met vertrek op 14/07/2018  en terugkomst op 17/07/2018. 
3 nachten in een 4*-sterrenaccommodatie in Moskou - Rusland, inclusief dagelijks ontbijt en          
diner. 
       Transfert van de vlieghaven in Moskou naar het hotel bij aankomst en terug bij vertrek 
Louter indicatieve lijst van wat niet in prijs is inbegrepen Volgende is niet inbegrepen 
Maaltijden uitgezonderd ontbijt & diner in het hotel 
Verstrekken van geldige paspoorten of visa; Paspoorten moeten geldig zijn tot minstens zes maanden na de afreisdatum vanuit Rusland en ten minste 3 lege bladzijden bevatten; 
Ervoor zorgen dat aan gezondheids- en reisvereisten is voldaan 
Reis- of ziektekostenverzekering. Reisverzekering voor de winnaar en de persoon naar keuze moet voor vertrek worden geregeld. (=verplicht) 
Bijkomende kosten in het hotel (bv telefoon, minibar, wasgoed enz) 
Eventuele van toepassing zijnde belastingen. 
De winnaars moeten in staat zijn tussen 14/07/2018 en 17/07/2018 naar Rusland en terug te reizen. Reisgnoten van de winnaar jonger dan 18 jaar oud, moeten toestemming tot reizen van de ouders hebben. 
De prijs is exact zoals hierboven beschreven en is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen contant geld. 
2e tot 16de prijs 
15 x 2 tickets Categorie 2 voor de match Engeland - België  die plaatsvindt op 28 juni in Kaliningrad, Rusland. 
 
Louter indicatieve lijst van wat niet in de 2de tot 16de prijs is inbegrepen: Verplaatsing van en naar de plaats van het event. Maaltijden, snacks en dranken tijdens de reis en het event. De prijs is exact zoals hierboven beschreven en is niet overdraagbaar, noch verwisselbaar noch inwisselbaar tegen contant geld. 
 
 
 
III. Hoe deelnemen? 
 
Elke deelnemer moet bij een erkende Hyundai-verdeler in België of Luxemburg in de periode van 17/03/2018 tem 24/03/2018 een voucher ophalen met een unieke code. Met deze unieke code kan men online aan de Wedstrijd deelnemen op www.hyundai.be/wedstrijd - www.hyundai.be/concours en www.hyundai.lu/worldcup. Hier dient men de vereiste informatievelden in te vullen, de hoofdvraag en schiftingsvraag te beantwoorden en te bevestigen dat men de Algemene Voorwaarden aanvaardt. Uiterlijk 31/03/2018 om 23.59 uur. Alleen deelnames met een geldige unieke code & waarbij de vereiste informatievelden zijn ingevuld, worden als geldig beschouwd. Alle deelnames die onvolledig of onjuist zijn ingevuld, worden als ongeldig beschouwd.Er is slechts één deelname per deelnemer toegestaan voor de hele duur van de actie 
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de programmering of enige vorm van praktische storing die zou optreden in verband met de internetaansluiting en/of verbinding. De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor drukfouten of fouten op het drukwerk.  
 
IV. In kennis stellen van de winnaar
 
De winnaar van de wedstrijd wordt gekozen uit alle deelnemers op 09/04/2018 en zal binnen de 12u bekendgemaakt worden via de website www.hyundai.be & www.hyundai.lu . De winnaar wordt eveneens persoonlijk gewaarschuwd per telefoon, en e-mail op het adres dat hij meedeelde aan de organisator en geeft de organisator de toelating om dit te doen. Deze winnaar is de deelnemer die de wedstrijdvraag correct beantwoorde en op de schiftingsvraag het antwoord heeft gegeven dat het totaal aantal deelnemers het dichts of volledig benaderd. In geval van ex aequo is de winnaar diegene die als eerste het winnende antwoord op de schiftingsvraag heeft ingegeven. 
 
V. Aanspraak maken op de prijs en bevestiging deelname reis Rusland
 
De winaar dient voor zaterdag 21/04/2018 – 12u de definitieve gegevens door te geven van de deelnemers aan de reis naar Brazilië en dit volgens de instructies die telefonisch werden medegedeeld bij aankondiging van winst. Indien dit niet tijdig gebeurt zal de Organisator een plaatsvervangend winnaar aanduiden. 
Over het verloop van de wedstrijd en de aanduiding van de winnaar wordt, behalve met de winnaar zelf, noch schriftelijk noch per telefoon overlegd. Druk- of andere fouten kunnen niet ingeroepen worden als grond voor welke verplichting van de organisator ook. De aanduiding van de winnaar is definitief.  
De organisatoren kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die te wijten zijn aan de deelname aan deze actie, de toekenning van de prijs, de ontvangst of het gebruik van de prijs.  
De Organisator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enigerlei schade die de prijswinnaars oplopen tijdens hun reis naar Rusland.  
De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden geacht voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade, in geval van annulering, wijziging, staking of uitstel van de match als gevolg van overmacht en / of om het even welke gebeurtenis die buiten zijn controle valt.  
De Wedstrijd, deze algemene voorwaarden en om het even welke kwestie die eruit voortkomt, zijn onderworpen aan het Belgisch recht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van Brussel.
 
FIFA is niet verantwoordelijk voor enig aspect van of voor om het even welke kwestie die voortkomt uit de Wedstrijd. 
De winnaar verklaart mee te willen werken aan de reclamecampagnes en promoties die rond de toewijzing en het inwisselen van de prijs worden georganiseerd. Hij/zij stemt ermee in dat hun foto eventueel gebruikt wordt voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor KMC ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.  
De persoonsgegevens die de organisator verzamelt over de deelnemers of n.a.v. het feit van hun deelname, vallen onder toepassing van de Wet 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, zoals gewijzigd door de wet van 11.12.1998, tot omzetting van de Richtlijn 95/46/ce van 24.10.1995 van het Europees Parlement en de Raad, betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrij verkeer van die gegevens. De gegevens kunnen worden verwerkt voor de afhandeling van deze wedstrijd en voor direct marketing doeleinden, waartegen de deelnemers zich schriftelijk kunnen verzetten. (KMC tav De Marketing afdeling, Pierstraat 229, 2550 Kontich) 
Organisator: Korean Motor Company NV – Pierstraat 229 – B 2550 Kontich – BE 0404.273.333 Opgelet: deelnames die naar dit adres verstuurd worden als ongeldig beschouwd. 
Deze wedstrijd loopt onder toezicht van meester Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder te Herentals, St Jobsstraat  21.Er wordt in principe niet gecommuniceerd omtrent de wedstrijd. Indien er toch een serieuze klacht zou zijn, dient deze uitsluitend per e-mail gecommuniceerd naar :gdw@ericdebelder.be in Nederlandstalige duidelijke taal, uiterlijk binnen de 24 uur na het einde der wedstrijd. Nadien is elke klacht onontvankelijk. De gerechtsdeurwaarder behoudt zich het recht voor om alle klachten te onderzoeken en zijn beslissing is onherroepbaar. 
 

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai werd recent gewijzigd. Afhankelijk van de productiedatum, bestel‐ en opslagtijd kan de wagen nog steeds onder de oude garantiebepalingen vallen, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. Klik hier voor meer info.

GAMMA

i10
i20 Coupé
New i20
ix20
New i30
i30 N
i30 Fastback
i30 Fastback N
New i30 Wagon
IONIQ hybrid
IONIQ plug-in hybrid

 

IONIQ electric
New i40 Wagon
KONA
Kona EV
NEXO
New Tucson
New Santa Fe
H-1
H350 Van

QUICKLINKS

Uw Hyundai configureren
Een testrit aanvragen
Uw Hyundai verdeler
Lease Configurator
Contact

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Hyundai garanties
Wettelijke bepalingen

VOLG ONS OP

Facebook Twitter Youtube Instagram

Hyundai Assistance 

Contact | Legal


© Copyright 2019 Korean Motor Company

België / Belgium  

We gebruiken cookies voor een betere gebruikerservaring: sommige kunnen niet uitgeschakeld worden.
Door deze site te gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons Cookiesbeleid.
Indien u niet akkoord gaat, bedanken wij u om niet verder te gaan op deze site.
Meer info
Ik aanvaard