FR
NL
Wedstrijdreglement - Salon Hyundai

Reglement online wedstrijd - Hyundai:

“Eindejaarswedstrijd”

I. Deelname

De wedstrijd “Eindejaarswedstrijd” (hierna “Wedstrijd”) wordt georganiseerd door Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich - KBO-nummer 0404.273.333 (hierna ”Organisator”).

De Wedstrijd staat open voor iedere meerderjarig persoon en is minimum 4 jaar in het bezit van een geldig rijbewijs met zijn/haar woonplaats in België, met uitsluiting van (de inwonende familieleden van) de personeelsleden, de freelance medewerkers en de aangestelden van de Organisator en van de bedrijven waarmee de Organisator een duurzame of regelmatig terugkerende contractuele of vennootschapsrechtelijke relatie heeft (b.v.: agenten, reclamebureaus, etc.) (hierna “Deelnemer(s)”).

De Deelnemers dragen zelf alle belastingverplichtingen in de breedste zin die ontstaan met betrekking tot hun deelname aan de Wedstrijd en de ontvangst van de prijs (hierna “Prijs”) in het kader daarvan.

De Organisator behoudt zich het recht voor om lopende de Wedstrijd handelingen te stellen en beslissingen te nemen ten einde het goede verloop van de Wedstrijd en de Prijs te waarborgen (bv.: het geheel of gedeeltelijk wijzigen, uitstellen, inkorten en/of intrekken van de Wedstrijd). De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De Wedstrijd is zonder aankoopverplichting en start op vrijdag 23 december 2016 en eindigt op zaterdag 31 december 2016 (23u59), weliswaar zonder dat de deelnemende Hyundai-verdelers en/of de Organisator zullen afwijken van hun gebruikelijke openingsuren gedurende de Wedstrijd.

Er kan enkel via het internet aan de Wedstrijd worden deelgenomen indien in het bezit van een persoonlijk code & door te reageren via de website van Hyundai Belux www.hyundai.be/wedstrijd, vanaf vrijdag 23 december 2016.

Na afloop van de Wedstrijd, worden de winnaars aangeduid (hierna “Winnaars”).

II. Prijsdetails

Exhaustieve opsomming van wat de Prijs omvat Winnaar 1:

Winnaar 3 tem 503:

De Prijs is exact zoals hierboven beschreven en is niet overdraagbaar/verwisselbaar/inwisselbaar, noch kosteloos, noch ten bezwarende titel.

III. Hoe deelnemen?

Deelnemen kan door te surfen naar de website van Hyundai Belux hyundai.be/wedstrijd uw persoonlijke code in te geven, uw gegevens aan te vullen/corrigeren en te antwoorden op de kennisvraag en de schiftingsvraag. Antwoorden die na zaterdag 31 december 2016 (23u59) binnenkomen worden niet meer in aanmerking genomen voor de wedstrijd.

Om geldig te kunnen deelnemen dient de deelnemer te antwoorden op de vraag “Hoeveel versies zijn er van de IONIQ?”. Daarbij dient hij ook de volgende schiftingsvraag te beantwoorden: ‘Hoeveel mensen zullen er deelgenomen hebben aan deze wedstrijd op 31/12/2016 om 00.00u?”

De deelnemers die de kennisvraag juist beantwoorden, en die het dichtst bij het antwoord op de schiftingsvraag zitten, winnen.

Iedere persoon mag slechts éénmaal deelnemen.
Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.

Organisator: Korean Motor Company NV – Pierstraat 229 – B 2550 Kontich – KBO 0404.273.333 Opgelet: deelnames verstuurd naar dit adres, worden als ongeldig beschouwd.

IV. In kennis stellen van de Winnaar

De Winnaars worden op donderdag 5 januari 2016 gekozen uit alle Deelnemers en zullen vóór 18u00 diezelfde dag worden bekendgemaakt via e-mail. De Winnaars zijn de Deelnemers die de kennis juist beantwoordden en het dichtste bij het finale antwoord op de schiftingsvraag.

V. Verantwoordelijkheid

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout in hoofde van de Organisator kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, laattijdige leveringen, kosten en welke schade ook, ongeacht de aard of de oorzaak ervan, die geheel of gedeeltelijk te wijten zijn aan de deelname aan de Wedstrijd, de toekenning van de Prijs, de ontvangst of het gebruik van de Prijs.

VI. Persoonsgegevens

De Deelnemers worden hierbij geïnformeerd van het feit dat hun persoonsgegevens (contactgegevens en informatie omtrent hun voertuig) door de Organisator verzameld en verwerkt worden n.a.v. het feit van hun deelname, in overeenstemming met de Wet 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (en met desgevallend andere toepasselijke wetgeving). De gegevens kunnen door de Organisator worden verwerkt voor de afhandeling van de Wedstrijd en voor direct marketing doeleinden (zowel per e-mail, per telefoon als per gewone post).

Deze gegevens zullen enkel doorgegeven worden aan entiteiten van de groep waartoe de Organisator behoort en aan derden waarmee de Organisator een contractuele band heeft.

Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren via Korean Motor Company NV, t.a.v. De Heer Alain De Clercq (CRM manager) alain.de.clercq@hyundai.be, Pierstraat 229, 2550 Kontich. Hij/zij kan zich ook te allen tijde, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden door met hetzelfde bovenvermeld adres contact te nemen.

VII. Algemene bepalingen

De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en om het even welk geschil dat er uit voortkomt of er aan verbonden is in de ruimste zin zijn onderworpen aan het Belgisch materieel recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische of Luxemburgse rechtbanken.

De Wedstrijd staat onder toezicht van de heer Eric De Belder, gerechtsdeurwaarder te Herentals, St Jobsstraat 21. Er wordt in principe niet gecommuniceerd omtrent de Wedstrijd. Indien er toch een klacht zou zijn, dient deze uitsluitend per e-mail gecommuniceerd naar: debelder.eric@skynet.be in het Nederlands, Frans of Engels uiterlijk binnen de 24 uur na het einde der Wedstrijd. Nadien is elke klacht onontvankelijk. Tegen zijn beslissingen staat geen verweer open.

* De 5 Jaar Garantie Zonder Kilometerbeperking van Hyundai werd recent gewijzigd. Afhankelijk van de productiedatum, bestel‐ en opslagtijd kan de wagen nog steeds onder de oude garantiebepalingen vallen, zoals vastgelegd in de algemene voorwaarden van het garantieboekje. Klik hier voor meer info.

GAMMA

New i10
i20 Coupé
New i20 5D
i20 Active
ix20
All New i30
All New i30 Wagon
IONIQ hybrid
IONIQ plug-in hybrid

 

IONIQ electric
i40 Sedan
i40 Wagon
Fuel Cell
Kona
Tucson
Santa Fe
Grand Santa Fe
H-1
H350 Van

QUICKLINKS

Uw Hyundai configureren
Een catalogus aanvragen
Een testrit aanvragen
Uw Hyundai verdeler
Lease Configurator
Contact

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Hyundai garanties
Wettelijke bepalingen

VOLG ONS OP

Facebook Twitter Youtube Instagram

Hyundai Assistance 

Contact | Legal


© Copyright 2017 Korean Motor Company

België / Belgium  

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookies-beleid. Meer informatie
Ik ga akkoord