FR
NL
Wedstrijdreglement - Salon Hyundai

Wedstrijdreglement – Hyundai – Duotickets Auto/Motosalon 2016: « Maak kans op 1 van de 500 Duotickets voor het Autosalon 2016!» (4 tot en met 10 januari 2016)


I. Deelname

De wedstrijd “Maak kans op 1 van de 500 Duotickets voor het Autosalon 2016!” loopt van 4 tot en met 10 januari 2016 (hierna “Wedstrijd”) en wordt georganiseerd door Hyundai Belux - Korean Motor Company NV, Pierstraat 229, 2550 Kontich - KBO-nummer 0404.273.333 (hierna ”Organisator”).

De Wedstrijd staat open voor iedere meerderjarige met zijn/haar woonplaats in België & die persoonlijk, via mail, tot deelname aan deze wedstrijd werd uitgenodigd, met uitsluiting van (de inwonende familieleden van) de personeelsleden, de freelance medewerkers en de aangestelden van de Organisator en van de bedrijven waarmee de Organisator een duurzame of regelmatig terugkerende contractuele of vennootschapsrechtelijke relatie heeft (b.v.:, agenten, reclamebureaus, etc.) (hierna “Deelnemer(s)”).

De Deelnemers dragen zelf alle belastingverplichtingen in de breedste zin die ontstaan met betrekking tot hun deelname aan de Wedstrijd en de ontvangst van de prijs (hierna “Prijs”) in het kader daarvan.

De Organisator behoudt zich het recht voor om lopende de Wedstrijd handelingen te stellen en beslissingen te nemen ten einde het goede verloop van de Wedstrijd en de Prijs te waarborgen (bv.: het geheel of gedeeltelijk wijzigen, uitstellen, inkorten en/of intrekken van de Wedstrijd). De Organisator kan hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.

De Wedstrijd staat onder het toezicht van de Organisator (Hyundai Belux). Tegen hun beslissingen staat geen verweer open.

De Wedstrijd is zonder aankoopverplichting en start op maandag 4 januari 2016 (00u00) en eindigt op zondag 10 januari 2016 (23u59).

Er kan enkel via het internet aan de Wedstrijd worden deelgenomen op www.http://hyundai-be.staging.yours.be/nl/satellite/win-duotickets-voor-autosalon vanaf maandag 4 januari 2016.

Na afloop van de Wedstrijd worden 500 winnaars aangeduid (hierna “Winnaars”).

II. Prijsdetails

Exhaustieve opsomming van wat de Prijs omvat:

  • Twee (2) toegangstickets voor volwassenen voor het Autosalon 2016 (“European Motor Show Brussels 2016”) (dat in Brussel plaats vindt van 14 tot en met 24 januari 2016).

Louter indicatieve lijst van wat niet in de Prijs is inbegrepen:

  • Verplaatsing van en naar het Autosalon.
  • Maaltijden, snacks en dranken.
  • De Prijs is exact zoals hierboven beschreven en is niet overdraagbaar/verwisselbaar/inwisselbaar, noch kosteloos, noch ten bezwarende titel.

III. Hoe deelnemen?

Deelnemen kan door te surfen naar www.http://hyundai-be.staging.yours.be/nl/satellite/win-duotickets-voor-autosalon. Elke deelnemer moet zijn persoonlijke gegevens invullen en antwoord geven op een wedstrijd- en een schiftingsvraag.

Iedere deelnemer kan slechts eenmaal deelnemen. Als blijkt dat een deelnemer meerdere keren heeft deelgenomen (dezelfde fysieke persoon, fysiek adres of e-mailadres), zal deze deelnemer bij winst van de Wedstrijd uitgesloten worden.

Prijzen bekomen d.m.v. bedrog of fraude worden niet toegekend.

Behoudens in geval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout kan de Organisator niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de programmering op de bovenvermelde website of enige vorm van praktische storing die zou optreden in verband met de internetaansluiting en/of –verbinding of andere fouten.

IV. In kennis stellen van de Winnaar

De winnaars worden ten laatste op 12/01/2016 persoonlijk op de hoogte gebracht via het e-mailadres dat ze opgegeven hebben.

V. Aanspraak maken op de Prijs

De Organisator wijst elke verantwoordelijkheid af en kan niet aansprakelijk worden geacht voor om het even welke rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van annulering, wijziging, staking bij het Auto/Motosalon 2016 (“European Motor Show Brussels 2016”) en/of om het even welke gebeurtenis die buiten zijn controle valt.

De Wedstrijd, het Wedstrijdreglement en om het even welk geschil dat er uit voortkomt of er aan verbonden is in de ruimste zin zijn onderworpen aan het Belgisch materieel recht met uitsluiting van het internationaal privaatrecht en vallen onder de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbank.

De Winnaar verklaart mee te zullen werken aan de reclamecampagnes en promoties die rond de Wedstrijd en de Prijs worden georganiseerd. Hij stemt ermee in dat er foto’s gemaakt worden en dat die eventueel gebruikt worden voor publicitaire en promotionele doeleinden van en voor de Organisator, ongeacht het medium en zonder enige vergoeding.

De Deelnemers worden hierbij geïnformeerd van het feit dat hun persoonsgegevens (contactgegevens en informatie omtrent hun voertuig) door de Organisator verzameld en verwerkt worden n.a.v. het feit van hun deelname, in overeenstemming met de Wet 8.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (en met desgevallend andere toepasselijke wetgeving).De gegevens kunnen door de Organisator worden verwerkt voor de afhandeling van de Wedstrijd en voor direct marketing doeleinden (zowel per e-mail, per telefoon als per gewone post).

Deze gegevens zullen enkel doorgegeven worden aan entiteiten van de groep waartoe de Organisator behoort en aan derden waarmee de Organisator een contractuele band heeft.

Persoonsgegevens kunnen eveneens doorgegeven worden naar andere landen binnen de EU.

Eenieder die doet blijken van zijn identiteit, heeft het recht van toegang tot de gegevens die op hem betrekking hebben en het recht om incorrecte gegevens gratis te laten verbeteren via Korean Motor Company NV, t.a.v. de heer Alain De Clercq (CRM manager) alain.de.clercq@hyundai.be, Pierstraat 229, 2550 Kontich. Hij/zij kan zich ook te allen tijde, op verzoek en gratis, verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens voor direct marketing doeleinden door met hetzelfde bovenvermeld adres contact te nemen.

Organisator: Korean Motor Company NV – Pierstraat 229 – B 2550 Kontich – KBO 0404.273.333 Opgelet: deelnames verstuurd naar dit adres, worden als ongeldig beschouwd.

GAMMA

New i10
New i20 Coupé
New i20 5D
New i20 Active
New ix20
i30 5 deurs
i30 Wagon
New i40 Sedan
New i40 Wagon

 

New Tucson
Santa Fe
New Santa Fe
New Grand Santa Fe
H-1
H-1 People
H350 Van

QUICKLINKS

Uw Hyundai configureren
Een catalogus aanvragen
Een testrit aanvragen
Uw Hyundai verdeler
Tweedehandswagen
Lease Configurator
Contact

WETTELIJKE VERMELDINGEN

Hyundai garanties
Wettelijke bepalingen

VOLG ONS OP

Facebook Twitter Youtube

Hyundai Assistance 

Contact | Legal


© Copyright 2013 Korean Motor Company

België / Belgium  

Door het gebruik van onze website gaat u akkoord met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookies-beleid. Meer informatie
Ik ga akkoord